Prof. Dr. Mutlu Demiray

Öğrenim Durumu:
Lisans - Tıp Fakültesi - Akdeniz Üniversitesi - 1989-1995 
Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları - Uludağ Üniversitesi - 1995-2000 
Yan dal ihtisası - Tıbbi Onkoloji - Uludağ Üniversitesi - 2001-2005
Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: 
İç hastalıkları uzmanlık tezi: Helicobacter pylori’nin gastrik epiteliyal hücrelerde proliferasyona etkisi ve serum selenyum düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi. Bursa 2000. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Manavoğlu
Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası uzmanlık tezi: Neoadjuvan kemoterapi alan meme kanserli hastalarda serum apoptosis markırı olan M30 düzeyi ile tümör cevabı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Bursa 2004. Tez Danışmanı:Prof. Dr. Osman Manavoğlu

Prof.Dr.Mutlu Demiray Alman Hipertermi Derneği üyesidir.
TOP