Erken Teşhis ve Tedavi Önemli

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Kanser tedavisi gören hastalarda, hangi ilacın ne ölçüde alınacağı çeşitlilik gösterdiğinden her hastanın tedavi ve ilaç alımı farklı olmalıdır. 
Küçük bir enfeksiyonda bile doktorlar ilaç vermeden önce hangi etkin maddenin çözüm olabileceğini araştırma yolunu seçiyor. Pekikemoterapi öncesinde hangi ilacın ve dozun kişiye uygun olduğu ölçülüyor mu? Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç. Dr Mutlu Demiray, kanser tanısı koyduktan sonra kemoterapide hangi ilaç ve dozun kullanılmasıyla ilgili tetkiklerin yapılabildiğini söylüyor. Demiray, bu yolla hem gereksiz ilaç kullanımının önüne geçildiğini hem de daha etkili bir tedavi uygulanabildiğinin altını çiziyor.Kemoterapide hangi ilacın ve dozun hasta tedavisinde etkili olduğu bilinmiyor, bugün 50'nin üzerinde kemoterapi ilacı ve 40'ın üzerinde de küçük moleküller bulunduğu düşünülürse farklı binlerce kombinasyon olduğunu söylemek yanlış olmaz.Bunların hangi sırada uygulandıklarının da önem taşıdığı düşünüldüğünde seçim yapmanın ne kadar zor olduğunu görmek mümkün.
Tüm onkologların hayali kişiye özgü tedavi. Ancak bugün herkese benzer tedaviler uygulanıyor. Kimi hasta tedaviye cevap verirken, bazı hastaların hayat kalitesinde düşüş oluyor, bazıları ise hiç yoktan yüksek dozda ilaç almak zorunda kalıyor.
Peki bunun önüne geçmek mümkün mü?
Son yıllarda hangi hastaya hangi ilacın etkili olduğu konusunda araştırmalara hız verilmiş durumda. Dahası Avrupa ve Amerika'da önemli laboratuvarlar özellikle tümör dokusundan ve kandan bu tetkiki yapıyor. Erken teşhis ve tedavi önemli
Antibiyogram testi nedir?
Türkiye'de bu laboratuvarlarla çalışmayı tercih eden doktorlardan biri de Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç. Dr. Mutlu Demiray. Özellikle kandan yapılan testlerin hasta konforu açısından çok elverişli olduğunu söyleyen Demiray, "Dördüncü evre hastaların kanlarında tümör hücreleri dolanıyor. Bu hücreler teknik olarak toplanabilir ve bunların üzerinden hangi kemoterapilerin etkili olduğu, hem genetik yöntemle hem de hücre kültürü yöntemiyle belirlenebilir. Hastanın kanda dolanan tümör hücreleri çoğaltılarak bu hücrelerin hangi ilaca hangi oranda cevap verdiği, hangi kombinasyonların daha etkili olduğu belirlenebilir" diye konuşuyor. İlk kez kemoterapi alacak hastalarda daha rahat çalıştıklarını söyleyen Demiray, konuşmasına şöyle devam ediyor. "İlk kez kemoterapi alacak hastada dirençli bir klonla karşılaşma olasılığı düşük oluyor. Daha önce birkaç seri kemoterapi almış ve başarısız olunmuşsa bu hastaya tekrar kemoterapi uygulamak çok zor bir karar. Bu nedenle bu tür hastalara ilk önce kemosensitivite yani bir diğer deyişle antibiyogram testi öneriyorum. Çünkü evre 4 hastaların kanda dolaşan yani eyleme çıkmış hücrelerin tüm genetik özellikleri de belirleniyor. Yaklaşık 70 üzerinde genin durumu belirleniyor."

 
TOP