Her Kemoterapi Alan Hastaya Lokal Hipertermi Uygulanabilir Mı?

HER KEMOTERAPI ALAN HASTAYA LOKAL HIPERTERMI UYGULANABILIR MI?

Çok yaygın kanseri olan hastalar dışındaki tüm vakalar hipertermiye adaydır. Hem kanser tedavinizi yürüten hekiminiz, hem de klinik direktörümüz Doç. Dr.Mutlu Demiray’ın ortak kararı sonucu hipertermi tedavisi uygulanabilir. 
Bu noktada önemli nokta hipertermi tedavisiyle uygulanacak kemoterapinin zamanlamasıdır. Her ilacın şimi de farklıdır. Bu nedenle tedavi planınızda değişiklikler yapılacaktır. Kliniğimizce onaylanmayan tedavilerle hipertermi eş zamanlı oarak uygulanmaz.
Hipertermiyle beraber uygulanan kemoterapinin hem dozu hem de uygulanma periyodu değişiklikler göstermektedir.

TOP