Hipertermi Hangi Kanser Türünde En Etkilidir?

HİPERTERMİ HANGİ KANSER TÜRÜNDE EN ETKİLİDİR?

Vücut bağışıklığını arttıran hipertermi tedavisi hemen hemen tüm kanser türlerinde etkilidir. Kesinlikle fark edilen sonuçlar alınmasını sağlıyor hipertermi. Örneğin derin dokularda bulunan ve son derece agresif seyirli olan bazı kanser türlerinde akciğer kanseri, meme kanseri, kalınbarsak kanseri, prostat kanserimide kanseripankreas kanseri ve mesane kanserinde sağ kalım oranlarındaki artış dikkat çekici. Hipertermi derin dokularda bulunan kanser türlerine odaklanarak, kanser dokusunun bölgesel olarak ıstılmasını da sağlayabilecek teknolojiye sahip. Böylece kemoterapi ve radyoterapi etkinliği artıyor. Bağışıklık sistemi ve doğal savunma kansere karşı güç kazanıyor. Kanser tedavisin 4. partneri kabul edilen hipertermi tedavisi için bana ulaşabilirsiniz.

TOP