Hipertermi Kanser Tedavisinde Nasıl Yardımcı Olur?

HIPERTERMI KANSER TEDAVISINDE NASIL YARDIMCI OLUR ?

Kanser hücrelerinin temel amacı sürekli üreyerek ve büyüyerek tüm dokuları istila etmektir. Bir tümöre kanser denebilmesi için yayılımcı özelliğinin olması gereklidir. Vücudumuzun immün sistemi de bu hücreleri ortadan kaldırmakla görevlidir. Ancak Tümör hücreleri bulundukları ortamı asidik, oksijenden fakir bir hale getirerek ortamlarında immün sistemin çalışamamasını sağlarlar. Özellikle asidik ortam oluşturarak çevrelerindeki hücreleri de eriterek daha kolay yayılırlar. İmmün sistem elemanları oksijensiz ve asidik ortamda etkili olamazlar ve tümör hücreleri savunma sisteminden kaçarak üremelerine ve büyümelerine devam ederler. Ayrıca kanser tedavisinin en önemli silahlarından olan radyoterapi de oksijensiz ortamda yeterince etkili olamaz. Kanser hücreleri asidik ve oksijensiz ortamda rahat yaşayabilmek için hücre duvarlarını güçlendirmişlerdir, daha sert ve geçirgenliği azalmıştır. Kanser hücrelerinin beslenmelerini sağlamak için çok sayıda bozuk geçirgenliği fazla damarsal yapı oluşturmuşlardır. İşte bu ortamda kemoterapi ilaçları tümör dokusuna yeterince ulaşamaz, ulaşsa da hücre duvarını aşıp yeterince hücre içine giremez, bazı kanser ilaçları oksijensiz ve asidik ortamda etkili değildir. İşte kanser hücrelerinin normal hücrelerden farklı olan metabolizmaları ve ortamları nedeniyle kanser tedavisi belirli bir aşamayı aştığında genellikle çok zordur.  Şerden gelen hayır; 
Bütün bu olumsuzlukların hayırlı bir tarafı vardır. HİPERTERMİ. 
Hipertermi özellikle asidik, oksijensiz ortamda daha etkilidir. Normal pH daki hücrelere göre asidik ortamdaki hücreler hipertermiden 3-4 kat daha fazla etkilenirler. Oksijensiz ortamdaki hücrelerde oksijenli ortamdaki hücrelere göre daha fazla etkilenirler. Vücudun soğutma sistemi damarlardır. Eğer damarsal yapı sağlamsa o bölgeyi belirli bir derecenin üzerine çıkaramazsınız. Çünkü aynı arabalardaki soğutma sistemi gibi çalışarak kalp hızı arttırılır, damarlar genişler ve ısı hızla düşürülür. Ancak tümörlerdeki damarsal yapı bunu sağlayamaz. Zaten tümör bencil yapısı gereği ısıyı tutarak metabolizmasını hızlandırmak niyetindedir. Sonuç olarak tümörlü bölgeye gönderilen enerji normal dokularda belirgin ısı artışına neden olmazken tümöral dokuda ısının artmasına ve tümörün hayati fonksiyonlarında duraklamaya neden olur. 
Normal hücreler 43 0C de 1 saatte etkilenmezken kanser hücrelerinin hayati fonksiyonları 400C’den itibaren bozulmaya başlar. 
Avrupa hipertermi derneği tanımlarına göre; 
- 40-43 0C arasında kemoterapi ve radyoterapi etkinliği artar 
- 39-41 0C immün sistem aktive olur 
- 40-42 0C tümöral gen ekspresyon ve protein sentez profili durdurulur

TOP