Hipertemi Nasıl Uygulanıyor?

HİPERTERMİ NASIL UYGULANIYOR?

Teknolojik araştırmalara parelel olarak hipertermi tekniklerinde de belirgin gelişmeler sağlanmıştır. Günümüz teknolojisi ile sadece kanserli dokularda hipertermi oluşturulabilmektedir. 
Kliniğimizde lokal eksternal hipertermi ve tüm vücut hipertermi yöntemleri uygulanmaktadır. 
Lokal eksternal hipertermi Alman üretimi olan Celsius TCS ve tüm vücut hipertermi yine Alman üretimi olan Heckel-HT3000 cihazı ile yapılmaktadır. 
Hiperterminin kemoterapi ve radyoterapiye eklenmesiyle kanser tedavisinde belirgin başarılar elde edilmiştir. Elde edilen başarılı sonuçlardan sonra Avrupa, Amerika ve Japonya da bir çok üniversite, ısı tedavisi üzerine yoğun olarak çalışmalar başlatılmış, kürsüler kurulmuştur. 
•Hiperterminin tek başına uygulanması önerilmez. Kemoterapi ve/veya radyoterapiyle birlikte uygulandığında tüm tedavilerin etkinliği artar. 
•Hipertermi radyoterapinin etkinliğini %500’e kadar arttırır. 
•Kemoterapi ilaçlarının farklı etki mekanizmaları olduğu için kemoterapinin etkiniğinde de 2 ila 10 kat arasında artış sağlar. 
•Hiperterminin yan etkisi yoktur. 
•Hipertermi kemoterapinin ve radyoterapinin yan etkilerinde artışa neden olmaz. Çünkü hipertermi kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini sadece tümör dokusunda arttırır.
•Kemoterapi ve radyoterapi uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda hipertermi yan etkisi olmaması ve sadece tümör dokusunda etkili olması nedeniyle uygulanabilir.

TOP