Hiperterminin Kanser Üzerinde Etkisi Nedir?

HİPERTERMİNIN KANSER ÜZERİNDE ETKİSİ NEDİR?

Dr. Demiray, hiperterminin kanser üzerindeki etkisini şöyle ifade etti: "Kansere giden kemoterapi ilacı miktarını arttırır. Kanser hücresinin duvarını eriterek kemoterapinin hücre içine girmesini sağlar. Kanser hücresine oksijen gidişini arttırarak radyoterapinin etkinliği artar. Kanser hücresinin protein sentezini durdurarak direnç gelişmesini engelleyebilir, hatta direnç gelişmişse kırılmasını da sağlayabilir. Normal hücreler yapıları ve bulundukları ortam nedeniyle 43 dereceye kadar hasar görmezlerken kanser hücreleri 40 dereceden itibaren hayati fonksiyonlarını kaybetmeye başlarlar. 42-42.5 derecede kanser hücrelerinin tüm fonksiyonları devre dışı kalır. Bu nedenle hipertermide amaç kanserli dokuyu 42-42.5 dereceye kadar ısıtmaktır. Kanserli doku 42-42.5 dereceye kadar ısıtıldığında kendisini koruyan kalın yağlı hücre duvarı erimeye başlar, ve geçirgenliği artar. Isının artmasıyla ilk başlarda tümöre olan kan akımı artar ve ısı tedavisiyle birlikte uygulanan kemoterapi ilaçlarının kanserli dokuya ulaşımı artar. Ayrıca kanserli hücrelerin hücre duvarı yapısının bozulmasıyla kemoterapi ilaçlarının kanserli hücrelere girişi de artar. Isının 42-42.5 0C ye gelmesiyle kanserli hücrelerin tüm savunma mekanizmaları devre dışı kalır ve kemoterapiden elde edilen yanıt ısı tedavisiyle birlikte uygulandığında 2-5 kat arasında artar. Bu etkinlik artışı sadece kanserli dokudadır. Isı tedavisiyle kemoterapi ajanları kanserli dokuda yoğunlaştırıldığı için etkinlik artışı sadece kanserli dokudadır ve yan etkilerde artışa neden olmaz."

TOP