Kemoterapi ve Rayoterapi Kanser Tedavisinde Neden Yetersiz Kalabilmektedir?

KEMOTERAPI VE RADYOTERAPI KANSER TEDAVISINDE NEDEN YETERSIZ KALABILMEKETEDIR?

Tümör hücrelerinin yapısal farklılıkları, kanser tedavilerinde görülebilen başarısızlığının başlıca sebeplerinden biridir. Kanser hücre duvarının farklı yapısı nedeniyle kemoterapi ilaçları yeterince bu hücrelerin içine giremez. 
Kanser hücresinin kaotik damarsal yapısı nedeniyle kemoterapi ilaçları kanserli dokuya yeterince ulaşamaz. 
Diğer tarafatan bir başka kanser tedavi yöntemi olan Radyoterapi, kanserli hücrelerde oksijen varlığında etkilidir. Kanserli hücreler oksijensiz ortamda bulundukları için radyoterapiye normal hücrelere göre 3 kat daha dirençlidirler. 
Ayrıca kanser hücrelerinin, normalden farklı elektriksel aktiviteleri ve asit ortamda bulunmaları nedeniyle immün sistem yeterince etkin değildir. Kanser hücrelerinin hücre duvarında bulunan pompalar aracılığı ile kanser hücresine giren kemoterapi ilaçları hücre dışına atılmaktadır. 
Kemoterapi ve radyoterapinin kanser hücrelerine verdiği zarar, kanser hücrelerince hızla onarılabilmektedir.

TOP