Lokal Hipertermi Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

LOKAL HİPERTERMİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

Hipertermi tedavisin de lokal hipertermi; elektromanyetik etkiye sahip güvenli radyofrekans dalgaları kullanılarak sadece tümör dokunun yaklaşık 60 dakika; 40-44 0C ısıtılmasıdır. Tümör dokusunda oluşturulan hipertermiyle, yani ısı artışıyla kanserli dokudaki kan akımı yoğunlaştırılarak kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği artırılır. Lokal hipertermi yüzeyel veya derin yerleşimli tüm kanser türlerinde uygulanabilir. Bu noktada temel olan hastanın kanser tedavisinde, kemoterapi veya radyoterapinin hangi amaçla kullanıldığıdır. Lokal hiperterminin kullanıldığı hastalıklar;
- Pankreas kanseri 
- Beyin kanserleri (Glioblastome multiforme)
- Yumuşak doku sarkomları
- Cilt kanserleri
- Mesane kanseri
- Meme kanseri
- Lenfomalar
- Yumurtalık kanseri gibi bir çok kanser türlerin de kullanılır. 2004 yılında Kadota konsensus toplantısında hipertermi yöntemleri belirlenmiştir. Superficial yani yüzeyel yöntemler ve deep yani derin hipertermi yapan yöntemler tanımlanmıştır. 4 cm derinliğe kadar etkinlik yüzeyel yöntem olarak, daha derinlere inebilen yöntemler ise derin hipertermi yöntemi olarak belirlenmiştir.

 
TOP