Lokal Hipertermi Nedir?

LOKAL HİPERTERMİ NEDİR?

Lokal hipertermi; elektromanyetik etkiye sahip güvenli radyofrekans dalgaları kullanılarak sadece tümör dokusunun yaklaşık 60 dakika; 40-44 0C ısıtılmasıdır. Tümör dokusunda oluşturulan hipertermiyle, yani ısı artışıyla kanserli dokudaki kan akımı yoğunlaştırılarak kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği arttırılır. 
Onkoklinik'te CELSIUS TCS sistemi kullanılmaktadır. Sistem sadece tümör dokusunda hipertermi etkisi oluşturur. Tümörlü bölgenin 39 - 42.5 °C arasında ısıtılması sağlanarak; uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği arttırılır. Bu yöntemdeki en önemli nokta; uygulanan kemoterapinin etkisinin sadece ısıtılan bölgede yani tümör dokusunda arttırılmasıdır. Hipertermi; kemoterapi ilaçlarının etkinliklerini 2-5 kat arasında arttırmaktadır.

TOP