Termoterapi

 

TERMOTERAPİ

Termoterapi bölgesel hipertermi yöntemidir. Biz de CELSIUS TCS sistemi kullanıyoruz. Sistem sadece tümör dokusunda hipertermi etkisi oluşturur. Tümörlü bölgenin 39-42.5 C arasında ısıtılması sağlanarak; uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği artırılır. Bu yöntemdeki en önemli nokta; uygulanan kemoterapinin etkisinin sadece ısıtılan bölgede yani tümör dokusunda artırılmaktadır. Hipertermi; kemoterapi ilaçlarının etkinliklerini 2-5 kat arasında artırmaktadır. Termoterapi ile birlikte kemoterapi uygulamalarında ilaç dozlarında başlangıçta azaltılma yapılmaz. Ancak hekiminiz başka nedenlerle doz azaltılması yapabilir. Termoterapi ile birlikte standart dozlar uygulanarak kemoterapinin etkinliği artırılır.
Sevgili sağlık dostları, termoterapi etkin, başarılı tedavi sağlar. Doz azaltımında sadece yan etkiler azalır. Tedavi etkinliği ise düşmez.
Hipertermi, kemoterapi ve radyoterapi etkinliğini nasıl artırır;
- Tümörün kan akımı artar: Bu artış sonucunda tümöre ulaşan kemoterapi ilacı miktarı da artar.
- Tümör dokusunda oksijeneasyon yani oksijenlenme artar: Oksijeneasyondaki artışın sağladığı en önemli yarar; RADYOTERAPİNİN, etkinliğinin artmasıdır.
- DNA onarım enzimleri durdurulur: Kemoterapi ilaçlarının kanser dokusundaki en önemli etkileri DNA hasarı yapmalarıdır. Hastaya kemoterapi uygulandığında DNA hasarı oluşsa bile, hücreler bu hasarı onararak yaşamaya devam eder.
- Tümöre karşı immün sistemin uyarılması: Isı karşısında protein kaybı başlayan tümör hücreleri bundan korunabilmek için ısıya dayanıklı proteinler sentezlemeye başlar. Bunun amacı, kendisini ısının etkisinden koruyabilmektir. Ancak immün sistemde yani bağışıklık sistemi de bu proteinleri yok etmeye programlanmıştır.
- Hücre zarının ısınmasıyla hücre içine ilaç girişinin artması: Hücre zarları yağdan yapılmış ve oldukça sıkı bağlarla hücreyi korumakla görevlendirilmiştir.
Sonuç olarak; termoterapi ile hem kemoterapinin hemde radyoterapinin etkisi tümör dokusunda artırılır. Bu artış sadece tümör dokusunda olduğu için tedavi etkinliği oldukça yüksektir. Sevgili okurlar daha etkin bir tedavi almak daha başarılı sonuçlar doğuracaktır, ancak tedavi başarısını belirleyen aldığınız temel tedavilerdir.

TOP